عاقا منواین عکس دومیرو خیلی دوست داشتم:)))اینم خیلی خوب بود ,چه قدر با این یازی میکردیم😅😅😅


از اینا همه داشتیم😍😍😂😂😂😂دیگه میخوام مرزهای یادگاری داشتنو بشکنم,اینارو نگاه کنید


نیم مترم نبودم اینارو میپوشیدم😅😅😅😅😅😍😍😍

😍😍😍😍😇😇😇😂😂😂😂

...


چه قدر خوب بودند دیروز بودا یه ذره بودم:)))