"پروفایل تلگرامتون رو هم دیدم
چهارقل گذاشته بودید
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السو گذاشته بودید
اینا خب برای من معیاره"

لعنتی خراب این معیارت شدم اخه.
لعنتی خفن معیار.

منم از جام بلند کردی.


میدونستید به کیا بیشتر از همه تو حرم خوش میگذره؟
بچه ها,یعنی عشق میکنند هر چه قدر دلشون میخواد از این ور میرند اون ور ,میپرند بالا,جیغ میزنند داد میزنند,هی میدوند دنبال هم هیچ کسی هم بهشون کار نداره:))
بهشتیه براشون